Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
X
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
Dane podstawowe
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
Dane podstawowe
Oferty pracy
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
Informacja dotycząca spełnienia wymagań formalnych na stanowisko pracy
Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
Ogłoszenia archiwalne
Informacja o wynikach naboru
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
Ogłoszenia bieżące
Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
Ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
Wyniki przetargów
Ogłoszenia różne
Zbędne i zużyte składniki majątkowe
Wyniki zamówień
Zamówienia z wolnej ręki
 OFERTY PRACY
Oferty PUP Brzeg
Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
Zaproszenie
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
Terminy wizyt bezrobotnych
Status osoby bezrobotnej
Plan usług doradczych
Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych
Zasiłek dla bezrobotnych
Utrata statusu osoby bezrobotnej
Okresy pobierania zasiłku
Wysokość zasiłku
Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
Staże
Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 AKTUALNOŚCI
Z Kraju
Z Unii Europejskiej
Obowiązujące stawki zasiłków
 SZKOLENIA
Szkolenia
Plany szkoleń
Ogłoszenia dotyczące szkoleń
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Porady grupowe
 PROGRAMY
Eurodesk
 WNIOSKI I FORMULARZE
Druki do pobrania
Dotacje i Refundacje
Rejestracja
 STATYSTYKA
Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
Instrukcja obsługi biuletynu
Syriusz STD
 PRAWO PRACY
Ustawy
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 14 kwietnia 2011r.

OR-3411-2/2011

 

 

Ogłoszenie o wynikach

        

W związku z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na
Usługi w zakresie wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników PUP w Brzegu. Usługi polegające na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu. Usługi zdrowotne dla bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Badania psychologiczne polegające na wydaniu orzeczenia o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic:

 

·        Część A. Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 • W postępowaniu złożono jedną ofertę z NZOZ „ARS-MED” s.c., Sokół Czesław, Salij Andrzej, 49-313 Lubsza, ul. Szkolna 1C (oszacowany koszt realizacji usług wynosi 4.741,00 zł brutto)
 • Oferta uzyskała łącznie 100 punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%)
 • Zamawiający na sfinansowanie części A przeznaczył 4.200,00 brutto.
  W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe w zakresie CZĘŚCI A zostaje unieważnione.

 

·        Część B. Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu

 • W postępowaniu złożono jedną ofertę z NZOZ „ARS-MED” s.c., Sokół Czesław, Salij Andrzej, 49-313 Lubsza, ul. Szkolna 1C (oszacowany koszt realizacji usługi wynosi 166.000,00 brutto).
 • Oferta uzyskała łącznie 100 punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%)
 • Zamawiający na sfinansowanie części B przeznaczył 143.560,00 zł brutto.
  W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe w zakresie CZĘŚCI B zostaje unieważnione.

o        

 

·        Część C. Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego

 • W postępowaniu złożono jedną ofertę z firmy NZOZ „ARS-MED” s.c., Sokół Czesław, Salij Andrzej, 49-313 Lubsza, ul. Szkolna 1C (oszacowany koszt realizacji usługi wynosi 113,850,00 brutto.)
 • Oferta uzyskała łącznie 100 punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%)
 • Zamawiający na sfinansowanie części C przeznaczył 104.800,00 zł brutto.
  W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe w zakresie CZĘŚCI C zostaje unieważnione.

 

 

·        Część D. Badania psychologiczne  polegające na wydaniu  orzeczenia stwierdzającego istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic

 • W postępowaniu złożono jedną ofertę z firmy Centrum Usług Psychologicznych, Psycholog mgr Iwona Szczerba, 55-200 Oława,
  ul. Rynek 12B/3 (oszacowany koszt realizacji usługi wynosi 15.500,00 zł brutto)
 • Zamawiający na sfinansowanie części D przeznaczył 22.400,00 zł brutto.
 • Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Centrum Usług Psychologicznych, Psycholog mgr Iwona Szczerba, 55-200 Oława,
  ul. Rynek 12B/3 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%) - 100.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędy Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Ilość odwiedzin: 261
Nazwa dokumentu: 14.04.2011 - Ogłoszenie o wynikach
Osoba, która wytworzyła informację: Szymon Goriaczko
Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Goriaczko
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-14 12:16:41
Data udostępnienia informacji: 2011-04-14 12:16:41
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-14 12:27:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...