logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
minus Dane osobowe
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
minus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
minus Wyniki przetargów
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


Brzeg, dnia 14 kwietnia 2011r.

OR-3411-2/2011

 

 

Ogłoszenie o wynikach

        

W związku z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuję,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na
Usługi w zakresie wykonywania badań profilaktycznych dla pracowników PUP w Brzegu. Usługi polegające na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu. Usługi zdrowotne dla bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego. Badania psychologiczne polegające na wydaniu orzeczenia o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic:

 

·        Część A. Przeprowadzanie badań profilaktycznych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu

 • W postępowaniu złożono jedną ofertę z NZOZ „ARS-MED” s.c., Sokół Czesław, Salij Andrzej, 49-313 Lubsza, ul. Szkolna 1C (oszacowany koszt realizacji usług wynosi 4.741,00 zł brutto)
 • Oferta uzyskała łącznie 100 punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%)
 • Zamawiający na sfinansowanie części A przeznaczył 4.200,00 brutto.
  W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe w zakresie CZĘŚCI A zostaje unieważnione.

 

·        Część B. Usługa polegająca na wykonywaniu badań lekarskich pod kątem stwierdzenia zdolności bezrobotnego do odbywania stażu

 • W postępowaniu złożono jedną ofertę z NZOZ „ARS-MED” s.c., Sokół Czesław, Salij Andrzej, 49-313 Lubsza, ul. Szkolna 1C (oszacowany koszt realizacji usługi wynosi 166.000,00 brutto).
 • Oferta uzyskała łącznie 100 punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%)
 • Zamawiający na sfinansowanie części B przeznaczył 143.560,00 zł brutto.
  W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe w zakresie CZĘŚCI B zostaje unieważnione.

o        

 

·        Część C. Usługa na badania lekarskie w zakresie usług zdrowotnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu realizacji usługi organizacji szkoleń oraz usług pośrednictwa i poradnictwa zawodowego

 • W postępowaniu złożono jedną ofertę z firmy NZOZ „ARS-MED” s.c., Sokół Czesław, Salij Andrzej, 49-313 Lubsza, ul. Szkolna 1C (oszacowany koszt realizacji usługi wynosi 113,850,00 brutto.)
 • Oferta uzyskała łącznie 100 punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%)
 • Zamawiający na sfinansowanie części C przeznaczył 104.800,00 zł brutto.
  W związku z powyższym, na podstawie art.93 ust.1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie przetargowe w zakresie CZĘŚCI C zostaje unieważnione.

 

 

·        Część D. Badania psychologiczne  polegające na wydaniu  orzeczenia stwierdzającego istnienie bądź brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem oraz wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, operatorów wózków widłowych, żurawi lub suwnic

 • W postępowaniu złożono jedną ofertę z firmy Centrum Usług Psychologicznych, Psycholog mgr Iwona Szczerba, 55-200 Oława,
  ul. Rynek 12B/3 (oszacowany koszt realizacji usługi wynosi 15.500,00 zł brutto)
 • Zamawiający na sfinansowanie części D przeznaczył 22.400,00 zł brutto.
 • Do realizacji została wybrana oferta złożona przez Centrum Usług Psychologicznych, Psycholog mgr Iwona Szczerba, 55-200 Oława,
  ul. Rynek 12B/3 uzyskując najwyższą ilość punktów (wg następującego kryterium: cena-waga 100%) - 100.

 

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędy Pracy

w Brzegu

Zbigniew Kłaczek

Ilość odwiedzin: 337
Nazwa dokumentu: 14.04.2011 - Ogłoszenie o wynikach
Osoba, która wytworzyła informację: Szymon Goriaczko
Osoba, która odpowiada za treść: Szymon Goriaczko
Osoba, która wprowadzała dane: Przemysław Demichowicz
Data wytworzenia informacji: 2011-04-14 12:16:41
Data udostępnienia informacji: 2011-04-14 12:16:41
Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-14 12:27:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner