logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe pn. „ABC przedsiębiorczości, czyli jak rozpocząć działalność gospodarczą”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 21434-2010 z dnia 25 stycznia 2010r.
Sprawa: OR-3411-1/2010
 
Zawiadomienie o wpłynięciu protestu oraz wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu
Działając w imieniu Zamawiającego – Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w dniu 27 stycznia 2009r. wpłynął protest dot. zapisu w formularzu oferty.
Zgodnie z art. 181 ust. 3 ustawy w załączeniu przekazuję kopię protestu oraz wzywam Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Zgodnie z art. 181 ust. 4 i 5 ustawy uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy przystąpią do postępowania do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3 tj. w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.
 
                                              Zbigniew Kłaczek
                                              Dyrektor
                                             Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
 
Załączniki:
-           Kopia protestu otrzymanego w dniu 27 stycznia 2010r. wniesionego przez           Wykonawcę – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 45-301 Opole, ul.        Małopolska 18
 

Załączniki do pobrania: 2010-01-28 10:58:22 - Treść protestu (268.96 kB)

Nazwa dokumentu: 28.01.2010 - Zawiadomienie o proteście
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2010-01-28 10:51:43
Data udostępnienia informacji: 2010-01-28 10:51:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-01-28 10:58:31

Wersja do wydruku...

corner   corner