logo
Wersja dla niedowidzących
  Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Regulamin organizacyjny
plus Protokoły pokontrolne
plus Sprawozdanie finansowe
minus Ochrona danych osobowych
 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZEGU - FILIA W GRODKOWIE
minus Dane podstawowe
 NABÓR PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE W PUP BRZEG
minus Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze
plus Ogłoszenia archiwalne
minus Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze
 OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA W PUP BRZEG
plus Ogłoszenia bieżące
plus Ogłoszenia archiwalne
 OGŁOSZENIA O PRZETARGACH I ZAMÓWIENIACH
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenia o przyjmowaniu ofert
plus Postępowania na usługi społeczne
plus Zamówienia z wolnej ręki
plus Plan postępowań o udzielenie zamówień
 REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH
minus Elektroniczna rejestracja osoby bezrobotnej
 OFERTY PRACY
minus Oferty lokalne PUP Brzeg
plus Oferty zagraniczne
 INFORMACJE DLA BEZROBOTNYCH
minus Terminy wizyt bezrobotnych
minus Status osoby bezrobotnej
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Utrata statusu osoby bezrobotnej
minus Okresy pobierania zasiłku
minus Targi, giełdy pracy, spotkania, spotkania z pracodawcami
minus Staże
minus Zmiana Przepisów Dotyczących Ubezpieczenia Zdrowotnego Bezrobotnych
 INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW
minus Aktualności dla Pracodawców
minus Informacje dot. przyjmowania ofert pracy
 SZKOLENIA
minus Szkolenia
minus Plany szkoleń
plus Ogłoszenia dotyczące szkoleń
plus Krajowy Fundusz Szkoleniowy
minus Porady grupowe
minus Pliki do pobrania
 WNIOSKI I FORMULARZE
plus Druki do pobrania
 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
 STATYSTYKA
plus Statystyka dotyczące bezrobocia w powiecie brzeskim
minus Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
 INNE
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Syriusz STD
 URZĘDY CENTRALNE
minus Spis adresów
A A A


 Brzeg, dnia 28 kwietnia 2009r

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH  POSTĘPOWANIA
udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Glazurnik- posadzkarz” i „murarz – odgrzybiacz”
1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY         
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2009r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na zamówienie j.w. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 97906-2009 i wybrał najkorzystniejszą ofertę tj. ofertę nr 2 złożoną przez:
Brzeskie Centrum Handlowe „MARKO” Zakład Pracy Chronionej Scelina Marek i Spółka Sp.J., 49-300 Brzeg, ul. Trzech Kotwic 11
Cena wybranej oferty brutto 52 210 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziesięć złotych 00/100)
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w niniejszym postępowaniu, a jego oferta jest kompletna, ważna i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca złożył ofertę najkorzystniejszą, przy czym kryterium była cena oferty brutto i kwalifikacje kadry dydaktycznej. Z załączonych dokumentów wynika, iż wykonawca jest rzetelną i fachową firmą o dużym doświadczeniu w wykonywaniu usług będących przedmiotem zamówienia.
2. INFORMACJA O  ZŁOŻONYCH OFERTACH 
Oferta Nr 1
ZakładSzkolenia i Doskonalenia Kadr
Ul. Niklowa 3/1, 53-435 Wrocław
Oferta Nr 2
Brzeskie Centrum Handlowe „MARKO” M. Scelina i Sp. J.
Ul. Trzech Kotwic 11, 49-300 Brzeg
Oferta Nr 3
Progress & Business
Usługi Szkoleniowe i Marketingowe Natalia Różańska
Kościerzyce 13, 49-314 Pisarzowice
3. STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIE ZŁOŻONYCH OFERT NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU
  Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena brutto (70%)
Liczba pkt w kryterium Kwalifikacje kadry dydaktycznej (30%)
1
29 PKT
30 PKT
2
70 PKT
30 PKT
3
45 PKT
30 PKT
 
.                   

 

                                 Z-ca Dyrektora                          

                                 Powiatowego Urzędu Pracy 

                                 w Brzegu 

                                 Jolanta Markiewicz               

Nazwa dokumentu: 28.04.2009 - Ogłoszenie o wynikach postępowania
Osoba, która wytworzyła informację: Bogusława Baczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Baczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wolniewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-04-28 13:34:40
Data udostępnienia informacji: 2009-04-28 13:34:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-28 13:53:16

Wersja do wydruku...

corner   corner